Bankerfarenhet

Bankens styrelse sedan 2015

Kalenderår 2020 – i Häradssparbanken som (närvaro möten):

Ledamot (12/12)

Utbildning

Studentexamen från naturvetenskaplig linje 1986, Södertornskolan Oskarshamn.

Agronomexamen (Master of Science) med maskinteknisk specialisering 1993-11-15 från Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Övriga kurser och utbildningar
Innovationsteknik, Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i Uppsala, 1998-1999
Utvecklingsprogram för teknik- och kunskapsbaserade företag, Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i Uppsala, 2000.
SRI’s Five Disciplines of Innovation, Stanford Research Institute International, USA 2012
Sparbankernas Riksförbunds två dagars grundläggande styrelseutbildning i Stockholm, 16-17 mars samt 13-14 april 2016
Sparbankernas Riksförbunds AML-utbildning för styrelser 9 maj 2017

 

Utveckling och kompetensutveckling, Bank och finans

Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter, SR, feb 2019

 

Arbetslivserfarenhet

2004- Uppsala Innovation Centre AB, Verkställande direktör
2002-2004, Olligon AB, Verkställande direktör
2002-2004, SLU Holding AB, investeringsansvarig
1999-2004, SLU, SLU Kontakt Näringsliv, Statskonsulent näringslivsfrågor
1996-1999, SLU, Inst. f. lantbruksteknik, Inriktningsstudierektor
1995-1999, SLU, Inst. f. lantbruksteknik, Enhetschef enheten för Mätmetoder i biologiska system
1995-2003, ACANOVA AB, Verkställande direktör
1994-1999, SLU, Inst. f. lantbruksteknik, Forskningsingenjör
1993-1996, SLU, Inst. f. lantbruksteknik, Studierektor
1991-1993, SLU, Inst. f. lantbruksteknik, Forskningsamanuens

Övriga styrelseuppdrag

Har erfarenhet som styrelseledamot inom flera olika branscher som t ex agro, teknik, ICT och livsmedel.