AV M-ÅS KOMMUNFULLMÄKTIGE VALDA

Nina Borg
Michael Petersson
Chatrine Ahlgren Pålsson
Sören Boman
Maj-Britt Carlsson
Britt-Marie Domeij
Tommy Englund
Mikael Erenius
Lene Hollner
Sarah Johansson
Ewa Klase
Anna Rapakko
Maria Robertsson
Curt-Rune Roos
Torsten Rundberg

AV HUVUDMÄNNEN VALDA

Magnus Gustafsson
Catarina Jansson
Sylve Johansson
Krister Kronzell
Per Magnusson
Mikael Myllenberg
Thomas Nilsson
Caisa Landenius
Tanja Jansson
Camilla Olofsson
Torbjörn Petersson
Owe Sigvardsson
Anders Synnermark
Maria Björklund Strömberg
Jessica Bertilsson