Att klaga - vart vänder du dig?

För att ditt klagomål ska tas om hand på bästa sätt ber vi dig att först och främst ta kontakt med ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Kontoret har de bästa förutsättningarna att ta fram aktuellt material och ta reda på vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Våra kontor och öppettider

Våra handläggare

Ett tips är att alltid spara affärsdokumentation, till exempel avräkningsnotor, kontoutdrag, depåredovisningar, som du får från oss.

Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens klagomålsansvarige Christel Ödell (VD). Vi ser gärna att du använder vår klagomålsblankett.

Så här gör du - Klagomålsblankett

Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. 
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Mer information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
105 51 STOCKHOLM

Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser försäkringsfrågor.
Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12
Gemensam webbplats: www.konsumenternas.se