Meny

En bank för föreningslivet

Vi är stolta över att vara en del av Mönsterås föreningsliv. Vi samarbetar med många föreningar, klubbar och andra partners för att stödja och utveckla föreningslivet. På så sätt skapar vi möjligheter för ett aktivt liv tillsammans.

Vårt samhällsengagemang

Vår strävan är att vara den bästa banken för de som bor och verkar i och runt Mönsterås kommun. Genom vår sponsring och bidrag inom idrott, samhälle och kultur skapar vi förutsättningar för en levande bygd och en aktiv fritid.

Sök sponsring

Ska vi synas tillsammans? Vår sponsring präglas av hög kvalitet och ska vara till nytta för Mönsterås och dess invånare. Vi vill vara en aktiv och engagerad partner som lägger ner tid och kraft för att gemensamma projekt ska bli så bra som möjligt.