Meny

Ändra uppgifter om förening

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:
Så ändrar du föreningens uppgifter

Ideell förening:
Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in ändringsblankett, protokoll och stadgar. Följ steg 1-3 för att ändra föreningens uppgifter:

Behöver du hjälp?

Har ni frågor?

Slå oss en signal så hjälper vi er igång!