Bankerfarenhet

Swedbank, bl.a. som Kontorschef och Företagschef 2004-2019

Kalenderår 2020 – i Häradssparbanken som (närvaro möten):

VD (12/12)

Utbildning

Jur. kand. Lunds Universitet 1995

Master of European Affairs/Law, Lunds Universitet 1996

Företagsekonomi Högskolan Kalmar 20 p, 2000

Swedsec-licens 2012

Arbetslivserfarenhet

Friskvårdshuset, Träning & Hälsa, Oskarshamn, grundare och ägare, 2007-2012

ALMI Företagspartner, Affärsutvecklingskonsult 1999-2004

Länsstyrelsen i Örebro, Regionalekonomi och Näringslivsutveckling/Förvaltningsjurist 1997-1999

Polismyndigheten i Skåne, Notarie 1996-1997

Övrigt

Ledamot i Föreningen Attraktiva Oskarshamn 2017-2019

Politiskt aktiv Oskarshamns kommun 2002-2009, Ledamot Kommunfullmäktige för Moderaterna, Ledamot Kommunstyrelsen, Ledamot Socialnämnden