Bankerfarenhet

Huvudman i Häradssparbanken 1997 - 2011

Skogs-och Lantbruksansvarig i Häradssparbanken 2011-2012

Kalenderår 2020 – i Häradssparbanken som (närvaro möten):

Styrelsen, styrelseledamot sedan april 2017 (12/12)

Utbildning

1973-1975
Natvetenskaplig linje, Södertornskolan Oskarshamn
1976-1980 Jägmästarexamen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Garpenberg och Umeå
1985-2011
Internutbildningar i fastighetsrätt, generationsskiften och beskattning i LRF Konsults regi
1985-1986
Fastighetsmäklarutbildning och registering

Utbildning och utveckling, Bank och finans

Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter, SR, feb 2019

Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, SR, okt 2019

Arbetslivserfarenhet

1980-1985 Lag och stöddetaljen Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län
1985-2006 Kontorschef och regionansvarig Skogsbyrån Sydost LRF Konsult
2006-2011 Affärschef Skogsbyrån och Marknadsområde Sydost LRF Konsult
2012- Konsult/Rådgivare Skog & Lantbruk Boman Dunge & Co

Övriga nuvarande styrelseuppdrag

Vd Skog & Lantbruk Boman Dunge & Co AB
Ordf Skog & Lantbruk i Sverige AB