Bankerfarenhet

Bankens styrelse sedan 2010

Kalenderår 2020 – i Häradssparbanken som (närvaro möten):

Styrelsen, ledamot (12/12)

Utbildning

Gymnasium företagsekonomisk inriktning.
Oändligt antal kurser inom företagsledning, ekonomi, Lean production och HR-frågor genom åren

Utbildning och kompetensutveckling, Bank- och finans
Styrelseutbildning, SR 2010
GL44, Transcendent Group, 2013
Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, SR, 2014

Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter, SR, feb 2019

Arbetslivserfarenhet

1974-1979, Stece AB, olika befattningar
1979-1999 , Tilka Trading AB, försäljning, inköp
1999- , Tilka Trading AB, aktiv ägare

Övriga nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot Tilka Trading AB
Styrelseledamot Tilka Invest AB