På Ungdomskontot kan ditt barn sätta in sina pengar till exempel barnbidrag, studiebidrag, lön eller månadspeng. Du som förälder/vårdnadshavare öppnar kontot och ansluter det till Swish. Du kan även koppla ett bankkort Mastercard Ung till kontot.
När barnet fyller 21 år övergår kontot till ett Privatkonto.

Bankkort Mastercard ung