Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Räntor, priser och kurser

Betalningstjänster

Denna prislista gäller från och med 1 januari 2017.

Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Samverkande sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.

Baskonton

Pris

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 50 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 20 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Ungdomskonto För barn och ungdomar 0-20 år.

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut

Överföringar

Pris

Swish

0 kr för privatpersoner.

Betala räkningar

Pris

Autogiro

0 kr

Girobetalning

195 kronor per år 

Priset tas ut kvartalsvis från det konto som angavs vid anskaffning av tjänsten.
 

Internetbetalning

175 kr per år.
Priset tas ut halvårsvis från det konto som angavs när tjänsten tecknades.

För student med CSN-insättning som studerar på Högskola eller Universitet: 0 kr per år
I priset ingår Plus- och Bankgiro betalningar samt överföringar inom Häradssparbanken
och till andra svenska banker.
 

Betala till utlandet

Pris

Swedbankbetalning

Betalning till mottagare i Swedbank Group i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen i SEK, NOK, DKK, EUR eller USD. 

Internetbanken 
1,50 kr/st 

Kontor/Kundcenter Privat
50 kr/st - Ordinarie pris

Europabetalning

Betalning till land inom EU/EES eller till Schweiz i euro eller svenska kronor

Internetbanken
1,50 kr/st

Kontor/Kundcenter Privat
100 kr/st - Ordinarie pris

Europabetalning Urgent

Betalning till land inom EU/EES eller Schweiz i euro om betalningen brådskar

Internetbanken
150 kr/st.

Kontor/Kundcenter Privat
300 kr/st - ordinarie pris

Internationell betalning

Betalning till land utanför EU/EES oavsett valuta. Samt betalning till land inom EU/EES eller Schweiz i andra valutor än euro och svenska kronor.

Internetbanken
50 kr/st

Kontor/Kundcenter Privat
150 kr/st - Ordinarie pris

Tillägg för mottagandes banks kostnad
Faktisk kostnad eller generellt kostnad dock lägst 100 kr/st.

Internationell betalning Urgent

Internetbanken
Betalning till land utanför EU/EES oavsett valuta samt betalning till land inom EU/EES eller Schweiz i andra valutor än euro om betalningen brådskar.

150 kr/st

Kontor/Kundcenter Privat
300 kr/st - Ordinarie pris

Tillägg för mottagande banks kostnad
Faktisk kostnad eller generell kostnad dock lägst 100 kr/st

Betalning från utlandet

Pris

Swedbankbetalning

Betalning från avsändare i Swedbank Group i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

1,50 kr.

Europabetalning

Betalning från EU, EES eller Schweiz i euro eller svenska kronor.
Ingen beloppsgräns

1,50 kr/st

Internationell betalning

Automatiskt hanterad betalning från EU, EES-länderna samt Schweiz i andra valutor än Europabetalning och betalningar från övriga världen oavsett valuta.

40 kr/st

Internationell betalning - manuell

Betalning från utlandet som måste hanteras manuellt av banken.

40 kr/st

Inlösen av utländsk check via inkasso

Inlösen endast möjligt via kontor. Kurir och utländska bankavgifter kan tillkomma.

500 kr/st