Med Fasträntekontot binder ni pengarna på 3, 6 eller 12 månader. Kontakta er rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.

Det går inte att ha automatiska överföringar till Fasträntekontot.