Skip to content

Ränterisker och räntekostnader - skydd med ränteriskhantering

Mid adult businessman standing in office

Med ränteriskhantering kan ni skydda företaget mot ökade räntekostnader för företagets krediter eller sänkta intäkter från placeringar vid en förändring på räntemarknaden. Vi hjälper er identifiera och hantera era ränterisker - även när lånet finns i en annan bank.

Hur vill ni hantera era ränterisker?

Förtidsomsättning och förtidslösen

Förtidsomsättning

Om ni har ett gammalt lån i Swedbank Hypotek som är bundet ännu en tid med högre ränta än den som råder på marknaden idag, kan det löna sig att förtidsomsätta lånet. När lånet förtidsomsätts uppstår en extra kostnad, så kallad ränteskillnadsersättning. Trots denna extra kostnad kan det löna sig att genomföra det. Ränteskillnadsersättningen betalas vid omsättningstillfället.

Förtidslösen

Låntagaren kan med långivarens medgivande återbetala ett bundet lån mot ränteskillnadsersättning (RSE) enligt det som angivits i de allmänna villkoren. Vid förtidsinlösen kan även löptidsskillnadsersättning (LSE) utgå. LSE avser den kostnad banken har åtagit sig för att säkerställa finansiering av den aktuella krediten fram till slutförfallodag.