Bankerfarenhet

Bankens styrelse sedan 2007
Högskolepraktik och vikariat inom Sparbanksgruppen Väst AB, 1991-1993 

Kalenderår 2020 – i Häradssparbanken som (närvaro möten):

Styrelsen, ordförande (12/12)
Risk- och revisionsutskottet, ledamot (4/4)

Utbildning

Företagsekonomi - Kalkylering (5 hp), Linnéuniversitetet Kalmar, 2003
Företagsekonomisk linje (80 hp), Högskolan Trollhättan/Uddevalla, 1990-1993
4-årig Teknisk linje, Östraboskolan, Uddevalla gymnasieskola, 1987-1990

Utbildning och kompetensutveckling, Bank- och finans
Styrelseutbildning, Sparbankernas Riksförbund (nedan kallat SR), nov 2008
Kreditsäkerhet & Riskhantering, SR, feb 2012
GL44, Transcendent Group, maj 2013
Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, SR, mars 2014
Kvalificerad Ordförandeutbildning, SR, april 2016

Arbetslivserfarenhet

1993-1994, Distributionsansvarig Rolf Rundin Marknadstjänst, Uddevalla 
1994 -1997, Franchisetagare SDR Svensk Direktreklam i Bohuslän, Thuresson/Wallgren AB 
1997 - 2001, Franchisesupport SDR Svensk Direktreklam AB, Uppsala
2001- nuvarande, Produktions- och investeringscontroller Södra Cell Mönsterås

Övriga nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot Södra-koncernens Pensionsstiftelse

Kontakt:

Tel: 070-8 56 53 03

ulrica.carlstedt@sodra.com