Bankerfarenhet

I bankens styrelse sedan 2007. 
Tidigare styrelseledamot i Sparbanken Kronans, sedermera Föreningssparbankens och Swedbanks lokalstyrelser i Oskarshamn.

Kalenderår 2020 – i Häradssparbanken som (närvaro möten):

Styrelsen, ledamot (12/12), 

Risk- och revisionsutskottet, ledamot (4/4)

Utbildning

Studentexamen 1965
Jur.kand. i Lund 1970
Nationalekonomi 10 p Linköpings högskola 1972

Utbildning och kompetensutveckling inom bank och finans:

Styrelseutbildning Sparbankernas Riksförbund (SR)
GL 44, Transcendent Group
Kreditsäkerhet & Riskhantering, SR 

Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter, SR, feb 2019

Arbetslivserfarenhet

Linköpings Tingsrätt, notarie 1970-72
Skandia, försäkringsjurist 1972-73
Hovrätten för Västra Sverige, hovrättsfiskal 1973-74
Biträdande jurist på advokatbyrå 1974-77
Egen advokatverksamhet 1977-2017

Övriga nuvarande styrelseuppdrag

Advokaten Olof Lidén AB
Smålandshamnar AB