Bankerfarenhet

Bankens styrelse sedan 1989

Kalenderår 2020 - i Häradssparbanken som (närvaro möten):

Styrelsen, vice ordförande (12/12)
Risk och revisionsutskott, ledamot (4/4)

Utbildning

3- årig samhällsvetenskaplig linje, Valhallaskolan, Oskarshamn 1966 - 69
Statistisk grundkurs 20 poäng 1971
Grundutbildning för polismän 1972 - 73
Gymnasiekurs i företagsekonomi årskurs 1 - 3! Hermods 1973

Utbildning och kompetensutveckling, Bank och finans

Styrelseutbildning, Sparbankernas Riksförbund (nedan kallat SR)
Kredit och riskhantering, SR
GL 44, Transcendent Group
Fördjupningsutbildning kreditarbete, SR

Arbetslivserfarenhet

Emsfors Bruk, torkare pappersmaskin 1971 - 72
Tjänstgöring inom polisen 1973 - 74
Mönsterås Bruk, operatör 1975 - 2014

Övriga styrelseuppdrag

Södras koncernstyrelse, 1983 – 2008
Bostadsrättsföreningen Talludden, 1999 - 2009
Ordförande i Pappers avd. 24, 1987 - 2000
Kommunfullmäktige Mönsterås Kommun, 1991 – 96 och kommunstyrelsen 1991 - 1994