Hoppa till textinnehållet

Föräldrapeng – så funkar det!

A winter walk with the stroller.

Sverige är ett generöst land att få barn i, med lång föräldraledighet och möjlighet att ta ut betalda dagar högt upp i barnets ålder. Men reglerna för hur man ska plocka ut föräldrapengen är det lätt att gå vilse i. Vi har sammanställt vad som gäller så att det ska bli lättare att planera ekonomin. Och det kanske ser mastigt ut, men det är enklare än man kan tro, så kika igenom vilka avsnitt som gäller just dina förutsättningar.

När du får barn kan du få ersättning från Försäkringskassan för att vara hemma med barnet. Den kallas för ”föräldrapenning” och består av två delar. En del baseras på sjukpenningsgrundande inkomst (så kallad SGI) och en del betalas utifrån en lägstanivå. Om du inte har någon inkomst, eller en låg SGI, får du 250 kronor per dag.

Du kan få föräldrapenning om …

 • … du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet
 • … du är gift eller sambo med barnets föräldrar
 • … du är hemma med ditt barn och vårdar barnet i stället för att arbeta, studera eller söka arbete
 • … du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här
 • … barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz

Hur många dagar med föräldrapenning som du får beror dels på om du har ensam vårdnad om barnet och antalet barn du får samtidigt. Såhär funkar det:

Om ni är två som ska dela på föräldrapenningen
Ni får sammanlagt 480 dagar för ett barn. Dagarna fördelas lika mellan vårdnadshavarna 240 dagar var. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst var och en av er har (alltså dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

De första 180 dagarna på barnet måste ni ta ut med sjukpenningnivå. Därefter kan ni börja ta ut dagar på lägsta nivå. Försäkringskassan räknar ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå.

Att dela upp dagarna
När man är två som ska dela på dagarna får man lika många dagar var till att börja med (240 stycken) men om ni vill dela upp det annorlunda kan ni föra över dagar mellan er. Det finns dock krav på hur dagarna ska fördelas ¬– och hur de ser ut beror lite på när barnet är fött.

 • Om barnet är fött före 2016 är 60 dagar på sjukpenningnivå reserverade per förälder och kan inte föras över till den andra föräldern.
 • Om barnet är fött 2016 eller senare är 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte föras över till den andra föräldern.

Om ni vill vara lediga samtidigt
Under barnets första år kan ni båda ta ut föräldrapenning för samma dag och samma barn. Det kallas dubbeldagar eftersom två dagar då räknas bort från den gemensamma potten. Ni kan max ta ut 30 dagar tillsammans. Men då måste ni också vårda barnet tillsammans och den tiden ni tar ut dubbeldag måste vara för samma tid, dvs säga heldag, trefjärdedels dag, halvdag, fjärdedels- eller en åttondels dag.

Ni kan däremot ta ut på olika nivå, alltså att en tar ut på sjukpenningnivå och en på lägstanivå. Ni måste dock ändå ha tagit ut de där 180 första dagarna på sjukpenningnivå innan ni kan börja ta ut på lägstanivå.

Om du är ensam vårdnadshavare
Om du har ensam vårdnad om barnet får du 480 dagars ledighet själv. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (sjukpenningnivå) och resterande dagar är ersättningen 180 kronor per dag (lägstanivå). De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå.

Om du får flera barn (tvillingar, trillingar)
Om du får flera barn får ni såhär många dagar med föräldrapenning:

Antal barn
Dagar på sjukpenningnivå
Dagar på lägstanivå Totalt
1 390 90 480
2 480 180 660
3 660 180 840
4 840 180 1020

Det här gäller för SGI – sjukdomsgrundande inkomst

När man pratar om SGI gäller det att hålla tungan rätt i munnen, för det är inte helt okomplicerat. SGI räknas ut efter vilken inkomst du har – och brukar innebära att du får ungefär 80% av din lön. Du kan dock få högst 1006 kronor per dag.

För att ha rätt till en SGI ska du tjäna, eller förväntas tjäna, minst 11 350 kronor per år. Du ska även ha arbetat (eller förväntas komma att arbeta) i minst sex månader i följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

Du kan som högst få 80% av:

 • 473 000 kronor i föräldrapenning
 • 354 700 kronor i ersättning för vab och 10-dagar (dvs de första 10 dagarna efter att barnet fötts)
 • 378 400 kronor i ersättning för sjukpenning.

Att skydda sin SGI
Du väljer själv hur många dagar i veckan du tar ut ersättning och vilken nivå du vill ha. Under barnets första år kan du välja att helt avstå från att ta ut ersättning för att spara på dagarna och ändå skydda din SGI. Men så fort barnen fyllt ett år så måste du ta ut minst 5 hela dagar per vecka om du är helt föräldraledig från ditt jobb.

Om du arbetar, men inte lika mycket som innan du var föräldraledig, kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid du inte arbetar. Tillsammans ska det motsvara omfattningen på den SGI du har.

Om du inte skyddar din SGI när barnet fyller ett år kommer din SGI att räknas om och motsvara din nya, aktuella inkomst. Det betyder att din SGI sänks om du arbetar i en lägre omfattning än före föräldraledigheten, vilket ju är ganska vanligt.

Såhär kan du skydda din SGI:

 • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med hälften från heltid till halvtid måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka.
 • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med en fjärdedel från heltid till 75 procent måste du ta ut en och en fjärdedels dagar med föräldrapenning per vecka.
 • Om din SGI motsvarar halvtid och du minskar din arbetstid med hälften från 50 procent till 25 procent måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka


Såhär länge får du plocka ut föräldrapenning 

Om ditt barn är fött före den 1 jan 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn går ut årskurs ett i grundskolan. Om barnet fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning fram till att barnet fyller 8 år. På helger/röda dagar kan du ta ut föräldrapenning på lägstanivå. Vill du ta ut dessa dagar på sjukpenningsnivå istället måste du även ta en sjukpenningsnivådag före eller efter helgen.

Om ditt barn är fött 1 jan 2014 eller senare kan du ta ut föräldrapenning till och med dagen barnet fyller 12 år, men från och med att barnet har fyllt 4 kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. (Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt.) På helger/röda dagar kan du ta ut föräldrapenning på lägstanivå. Vill du ta ut dessa dagar på sjukpenningsnivå istället måste du även ta en sjukpenningsnivådag före eller efter helgen.

Källa: Försäkringskassan